آقای روحانی! مرحمت فرموده مارا بشنوید

Posted by

معاون وزیر راه: امکان اجرای پروژه‌های راهسازی و راهداری وجود ندارد

آقای روحانی!رییس‌جمهور متفاوت این روزهای ایران، شما از این مصایب! کمتر می‌شنوید زیرا چشم و گوش خود را در اختیار کسانی قرار داده اید که میلی به واضح شنیدن و دیدن شما ندارند و برای شما اختلال دیداری و شنیداری ایجاد می کنند!

معاون وزیر راه: امکان اجرای پروژه‌های راهسازی و راهداری وجود ندارد