واکنش سخنگوی شرکت ملی گاز ایران به تهدید ترکمنستان

Posted by

معرفی آثار برگزیده بخش مرور تئاتر فجر

بوجارزاده گفت: ترکمنستان در قرارداد و تفاهم نامه های بین المللی پایبند نیست و همواره به دنبال آن است تا با توجه به شرایط آب و هوایی سواستفاده کند.

معرفی آثار برگزیده بخش مرور تئاتر فجر