شرح یک پیروزی بزرگ یک جدایی و یک دیدار تلخ

Posted by

معرفی ۳ شاه کلید برای قفل واگذاریها

ملاقات صدر با بن‌سلمان که با انتقاد شدید مردم عراق و از جمله بسیاری از اعضای گروه صدر مواجه گردیده است بیش از آنکه نشان‌دهنده یک انحراف در جامعه شیعه عراق باشد، نشان‌دهنده تمرکز تلاش‌ها برای ضربه زدن به موقعیت شیعیان و استقلال عراق است.

معرفی ۳ شاه کلید برای قفل واگذاریها