قاچاق کالا کمر اقتصاد را می شکند

Posted by

معیارهای تشخیص «رجل سیاسی، مذهبی» در شورای نگهبان

رئیس مجلس با بیان اینکه قاچاق کالا از ۲۵ میلیارد به ۱۲ میلیارد رسیده است، گفت: این مقدار می‌تواند کمر اقتصاد هر کشوری را بشکند.

معیارهای تشخیص «رجل سیاسی، مذهبی» در شورای نگهبان