صحبت‌های خانواده داود رشیدی در «خندوانه»

Posted by

مفقودان طوفان دریایی بوشهر به 6 نفر رسید

احترام برومند و لیلی رشیدی باحضور در برنامه «خندوانه»، خاطراتی از داود رشیدی را زنده کردند. برومند در مورد فرهاد رشیدی هم توضیح داد: «فرهاد خدارو شکر پسر خیلی خوبی است و هم من و هم پدرش از او راضی هستیم و خوشحالم به جایی رسیده است که همه جهان نام او را می‌شناسند و همیشه به فکر مملکت خود هست.»

مفقودان طوفان دریایی بوشهر به 6 نفر رسید