گزارش زنده؛ پرسپولیس 0 – الریان ؛ زیبای هیچ!0

Posted by

مقابله مدیریت شهری با فساد

حملات دامنه دار پرسپولیس روی دروازه الریان از سوی حمله وران پرسپولیس ادامه دارد و این تیم به دنبال راهی برای دستیابی به دروازه حریف هستند.

مقابله مدیریت شهری با فساد