پاتوق افراد مصرف کننده مواد مخدر شناسایی شد

Posted by

مقام ضدایرانی از شورای امنیت ملی آمریکا اخراج شد

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در خصوص اصلی ترین پاتوق های تجمع مصرف کنندگان مواد مخدر در شهر تهران اظهارکرد: محلاتی از جمله شوش و هرندی در راس محلات پر خطر تهران قرار دارند و اکنون شاهد هستیم برخی محلات از جمله افسریه نیز به جمع مناطق مورد علاقه معتادان برای تجمع اضافه شده اند.

مقام ضدایرانی از شورای امنیت ملی آمریکا اخراج شد