آب نبات چه ضرری برای روده دارد؟

Posted by

ممکن است روحانی تائید صلاحیت نشود

نتایج بررسی‌ها نشان می دهد نوعی افزودنی رایج در آب‌نبات، آدامس و یا بعضی از نان‌ها وجود دارد که منجر به کاهش توانایی سلول‌های روده در جذب مواد مغذی می‌شود.

ممکن است روحانی تائید صلاحیت نشود