توزیع تخم مرغ ارزان قیمت در میادین

Posted by

منصوریان با جباروف و جباری به جنگ استقلال می رود!

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران، از آغاز توزیع تخم‌مرغ ارزان قیمت در میادین میوه و تره‌بار خبر داد و گفت: در ٥ ماهه ابتدای امسال، ٣ هزار تن تخم‌مرغ صادر شده است.

منصوریان با جباروف و جباری به جنگ استقلال می رود!