اولین گل به خودی سال 96 به ثمر رسید

Posted by

منصوریان: به رحمتی گفتم خدا کند رأی به ناحق صادر شده باشد!

مصطفی ماهی در دقیقه 24 دیدار تیم استقلال خوزستان برابر ذوب آهن به اشتباه دروازه خودی را باز کرد.

منصوریان: به رحمتی گفتم خدا کند رأی به ناحق صادر شده باشد!