محبوب‎ترین نماز نزد خدا

Posted by

منصوریان راه مظلومی را می رود؟

نماز عصر همان ساعتى است که آدم در آن ساعت از درخت نهی شده خورد و از بهشت او را خارج کرد. خداوند فرزندان او را مأمور به این نماز کرد تا روز قیامت. خداوند براى امت من نیز لازم کرد.

منصوریان راه مظلومی را می رود؟