حضور هزاران نفر در جشن تولد دختر 15 ساله مکزیکی

Posted by

منصوریان می خواهد حاشیه ها را جمع کند/ منتظری کنسل شد

جشن تولد یک دختر مکزیکی که با حضور هزاران نفر و پس از دعوت فیسبوکی پدرش برگزار شد، با مرگ یکی از مهمانان پایانی تلخ داشت. گزارش‌های محلی نشان می‌دهد این مرد بینوا در جریان مسابقه اسب‌دوانی زیر سُم یکی از اسب‌های شرکت‌کننده جان باخته است.

منصوریان می خواهد حاشیه ها را جمع کند/ منتظری کنسل شد