خصولتی‌ها نفَس اقتصاد را گرفته‌اند

Posted by

مهاجم استقلالی لژیونر می شود

سلیمی با تاکید بر اینکه باید واقعیات را به مردم بگوییم، گفت: اقتصاد را باید مردمی و امور را به مردم واگذار کرد. ما در بحث واگذاری‌ها هم ما واقعا مشکل جدی داریم. در حال حاضر خصولتی‌ها نفَس اقتصاد ما را گرفته‌اند، به همین دلیل به نظر می‌رسد به شعار سال توجه جدی کنیم.

مهاجم استقلالی لژیونر می شود