حمایت عربستان از اقدامات سرکوبگرانه رژیم بحرین

Posted by

مهاجم تیم ملی به دنبال لژیونر شدن

یک منبع مسئول در وزارت خارجه عربستان سعودی با حمایت از اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه، اعلام کرد که امنیت و ثبات بحرین بخشی جدایی ناپذیر از امنیت و ثبات عربستان و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است.

مهاجم تیم ملی به دنبال لژیونر شدن