سیما تیرانداز با «پاره های ساده» روی صحنه می‌رود

Posted by

مهاجم پرسپولیسی به قولش درباره هادی نوروزی عمل کرد/ عکس

اجرای نمایش «پاره‌های ساده» به کارگردانی سیدعلی هاشمی به زودی آغاز می‌شود. نمایش «پاره‌های ساده» در مورد خاطرات روزانه دختری به نام مهرناز در ١٣ روز نوروز است.

مهاجم پرسپولیسی به قولش درباره هادی نوروزی عمل کرد/ عکس