گزارش رویترز از هشدار ایران به هواپیماهای آمریکا

Posted by

مهرجویی: روشنفکر نداریم

خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت که در طول رزمایش مدافعان آسمان ولایت، 12 مورد هشدار به هواپیماهای خارجی داده شده است.

مهرجویی: روشنفکر نداریم