ابراهیم اصغرزاده: روحانی تدارکاتچی نباشد

Posted by

مهر قبولی بر کارنامه نقل و انتقالات داغ تابستانى استقلال!

ابراهیم اصغرزاده ضمن حمله به برخی وزرای روحانی گفت: من شنیدم برخی مدیران و حتی وزرای دولت به تصور اینکه ممکن است رقیبان روحانی پیروز شوند، خودشان را از تلاطمات سیاسی کنار کشیده بودند تا در کابینه‌های بعدی نیز جایگاه داشته باشند.

مهر قبولی بر کارنامه نقل و انتقالات داغ تابستانى استقلال!