کیفیت هوای پایتخت ناسالم شد

Posted by

مهلت ثبت‌نام نامزدهای انتخابات خانه‌های مطبوعات تمدید شد

دستگاههای سنجش کیفیت هوای مرکز کنترل و پایش محیط زیست کشور نشان داد که طی ساعتهای گذشته تهران و ۶ کلانشهر کشور آلوده‌ترین کیفیت هوا را میان تمامی استانها داشته‌اند و مردم این مناطق شرایط ناسالم برای گروههای حساس را تجربه کرده‌اند.

مهلت ثبت‌نام نامزدهای انتخابات خانه‌های مطبوعات تمدید شد