چطور از جوش زدن جلوگیری کنیم؟

Posted by

مهمان امشب برنامه دورهمی چه کسی است؟

از شستشوی زیاد صورت‌ تان دست بردارید! اگر صورت‌ خود را آخر شب شسته‌ اید و آرایش ‌تان را پاک کرده‌اید دیگر نیازی نیست که صبح نیز این کار را بکنید، تنها کمی آب گرم زدن به پوست‌تان کفایت می‌کند.

مهمان امشب برنامه دورهمی چه کسی است؟