واکنش روسیه به اظهارات مقام‎های آمریکایی

Posted by

مهمترین اتفاقات اینستاگرام در سال 95

رئیس بخش آسیای وزارت خارجه روسیه با اشاره به اینکه اتهامات آمریکا علیه مسکو دروغ است اظهار داشت: مقام های آمریکاییپس از شکست نظامیان این کشور در افغانستان دست به اتهام زنی علیه روسیه می زنند.

مهمترین اتفاقات اینستاگرام در سال 95