حمایت قطر از تجاوز آمریکا به سوریه

Posted by

مهم ترین برنامه‌ «جمنا» مشخص شد

در پی حمایت برخی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از تجاوز آمریکا به سوریه، قطر نیز از این تجاوز حمایت کرد.

مهم ترین برنامه‌ «جمنا» مشخص شد