رامین ناصرنصیر در کنار گریمور چهره اش/ عکس

Posted by

موج مثبت در بازار سهام و کالا

رامین ناصرنصیر صفحه اینستاگرام خود را به عکسی از خود و عبدالله اسکندری اختصاص داد.

موج مثبت در بازار سهام و کالا