وضعیت مدافع استقلال در هالیه ای از ابهام

Posted by

موشک های ایرانی/اینفوگرافیک

غفوری که این روز‌ها مشغول تمرینات انفرادی است، هنوز تکلیف خودش با استقلال را نمی‌داند.

موشک های ایرانی/اینفوگرافیک