آمریکا صلح جهانی را به مخاطره می اندازد

Posted by

موفقیت ایران در صادرات صنعت دام و طیور

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه تهاج آمریکا به سوریه خلاف قوانین بین المللی است، گفت: رفتار جنگ افروزی آمریکا، صلح جهانی را به مخاطره می اندازد.

موفقیت ایران در صادرات صنعت دام و طیور