زندانیان القاعده فرار کردند

Posted by

میتوانیم مسئول باشیم اما مؤدب هم باشیم!

تعدادی از زندانیان وابسته به گروه تروریستی القاعده از زندان مرکزی شهر عتق در استان شبوه در جنوب شرق یمن فرار کردند.

میتوانیم مسئول باشیم اما مؤدب هم باشیم!