رئیسی:ست برتر در تمام عرصه‌ها با جبهه مقاومت است

Posted by

می خواهیم لیگ را با جایگاه خوب تمام کنیم

رئیسی با تاکید بر این مطلب که «گنبد آهنین» هم نمی‌تواند نجات بخش اسرائیل در برابر جوانان حزب الله باشد، تصریح کرد: امروز دست برتر در تمام عرصه‌ها با جبهه مقاومت است و استکبار با تمام قدرت نظامی خود در برابر این جبهه مغلوب و مستأصل شده است.

می خواهیم لیگ را با جایگاه خوب تمام کنیم