توضیحات وزیر کشور درباره تمهیدات اتخاذ شده برای برگزاری انتخاباتی

Posted by

ناطق نوری: بهتر است دوره رئیس جمهور ۸ ساله باشد/انتخاب کننده، مردم هستند

وزیر کشور در نشست کمیسیون امنیت‌ملی مجلس با بیان اینکه تقسیمات کشوری کُند ولی امکان‌پذیر است، گفت: نیروی انتظامی انصافاً نیازمند حمایت و تقویت است. نقوی‌حسینی با بیان اینکه در ادامه این نشست مشترک وزیر کشور توضیحات بدوی پیرامون مسائل مطرح شده داد، خاطرنشان کرد: وزیر کشور در این جلسه گفت که وزارت کشور لایحه قانون جامع انتخابات و شفاف‌سازی را ارائه کرده است.

ناطق نوری: بهتر است دوره رئیس جمهور ۸ ساله باشد/انتخاب کننده، مردم هستند