درباره انواع اعتیاد بیشتر بدانیم

Posted by

نافرمانی خدا در کلام سیدالشهدا(علیعه السلام)

اعتیاد یک بیماری است که در آن، بیمار رفتاری که عوارض بدی دارد را مداوم تکرار می‌کند. این بیماری با ایجاد اختلال در کنترل بر سیستم رفتار-پاداش، باعث تکرار آن رفتار می‌شود.

نافرمانی خدا در کلام سیدالشهدا(علیعه السلام)