سودجویان به افزایش اجاره‌بها دامن خواهند زد؟

Posted by

نامه تاریخی عباس میرزا به ناپلئون در موزه آقاخان

با توجه به اینکه شاخص اجاره بهای مسکن در بهار امسال ۹.۴ درصد نسبت به بهار ۹۵ رشد داشته،کارشناسان از احتمال افزایش این شاخص مؤثر بر تورم در تابستان امسال خبر داد.

نامه تاریخی عباس میرزا به ناپلئون در موزه آقاخان