افسران پلیس آمریکا مجوز استفاده از حجاب دریافت کردند

Posted by

نامه قانونگذاران آمریکایی به ترامپ برای لغو قرارداد بوئینگ با ایران

ادراه پلیس شهر “مدیسون” ایالت ویسکانسین آمریکا، مجوز استفاده از حجاب را برای افسران خود، هنگام ماموریت و نیز در دانشگاه های افسری صادر کرد.

نامه قانونگذاران آمریکایی به ترامپ برای لغو قرارداد بوئینگ با ایران