حضور مردم در عرصه انتخابات موجب اقتدار نظام و کشور خواهد شد

Posted by

نامه وزیر نفت به مقام معظم رهبری

معاون اول رئیس جمهور حضور مردم در عرصه انتخابات را موجب اقتدار و نشاط سیاسی کشور و انقلاب اسلامی توصیف کرد و گفت: دولت تمام مساعی خود را برای برگزاری با شکوه این رویداد مهم بکار خواهد بست. در این دیدارها مدیران دستگاه های اجرایی نیز گزارشی از حوزه مسئولیت و برنامه های آتی جهت پیشبرد برنامه های دولت ارایه کردند.

نامه وزیر نفت به مقام معظم رهبری