اعلام ترکیب تیم بنیاد کار ازبکستان مقابل ذوب آهن

Posted by

نام نویسی ۱۲۶ داوطلب در نخستین روز ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری

ترکیب تیم بنیاد کار ازبکستان مقابل ذوب آهن اعلام شد.

نام نویسی ۱۲۶ داوطلب در نخستین روز ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری