برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت

Posted by

ناوشکن پیشرفته روسیه به سوریه می رود

نشست اضطراری شورای امنیت درباره بررسی اوضاع سوریه امروز جمعه برگزار می‌شود.

ناوشکن پیشرفته روسیه به سوریه می رود