اکران پریناز در شهریورماه

Posted by

نبود بیماری روانی به معنای سلامت روانی نمی باشد

پریناز دومین فیلم سینمایی بلند بهرام بهرامیان بعد از فیلم سینمایی «آل» بوده است که از چهارشنبه یکم شهریور در گروه هنر و تجربه اکران می‌شود.

نبود بیماری روانی به معنای سلامت روانی نمی باشد