تصادف زنجیره ای در آزاد راه کاشان – اصفهان

Posted by

نتانیاهو به نیوزیلند هشدار داد

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کاشان از
وقوع
تصادف زنجیره ای در آزاد راه کاشان – اصفهان خبر داد.

نتانیاهو به نیوزیلند هشدار داد