آخرین و نخستین حادثه پایتخت در سال ۹۵ و ۹۶

Posted by

«نتانیاهو» ضعیف است از بازجویی‌های پلیس می‌ترسد

سخنگوی آتش نشانی تهران گفت: آخرین حادثه پایتخت در سال ۹۵ دو دقیقه مانده به تحویل سال ۹۶ و نخستین حادثه سال ۹۶ کمتر از یک دقیقه بعد از تحویل سال نو اتفاق افتاد.

«نتانیاهو» ضعیف است از بازجویی‌های پلیس می‌ترسد