ارتش کرۀ شمالی: آمریکا را نابود می‌کنیم

Posted by

نتانیاهو میان روسیه و آمریکا میانجی‌گری می کند

ارتش کره شمالی اعلام کرد در صورت حمله آمریکا بدون هیچ رحم و شفقتی، آمریکا را ویران خواهد کرد.

نتانیاهو میان روسیه و آمریکا میانجی‌گری می کند