ادامه شدت مصرف برق در کشور/ پیک مصرف بالای ۵۳ هزار مگاوات ماند

Posted by

نتانیاهو: نفوذ ایران در سوریه رو به گسترش است

یروز (یکشنبه ۲۲ مرداد) پیک مصرف برق به میزان ۵۳ هزار و ۲۲۸ مگاوات به ثبت رسید و با باقی ماندن پیک مصرف برق بالای ۵۳ هزار مگاوات، دومین روز هفته را نیز با روندی پرمصرف در خصوص برق سپری کردیم.

به گزارش تسنیم، پس از افزایش بیش از 6 و 600 مگاواتی پیک مصرف روزانه برق در روز ابتدایی هفته (شنبه بیست و یکم مردادماه) نسبت به روز قبل از آن، روز گذشته نیز پیک مصرف بالای 53 هزار مگاوات ثبت شد تا با باقی ماندن پیک مصرف برق بالای 53 هزار مگاوات، دومین روز هفته را نیز با روندی پرمصرف در خصوص برق سپری کنیم.

دیروز (یکشنبه 22 مرداد) پیک مصرف برق در ساعت 14 و 37 دقیقه به میزان 53 هزار و 228 مگاوات به ثبت رسید. این رقم نسبت به پیک مصرف برق در روز بیست و دوم مردادماه سال گذشته افزایشی حدودا 7500 مگاواتی را نشان می دهد. همچنین دیشب پیک شبانه مصرف برق در ساعت 21 و 9 دقیقه به میزان 51 هزار و 813 مگاوات ثبت شد که نسبت به پیک شبانه روز مشابه در سال گذشته رشدی حدوداً 5000 مگاواتی داشت.

نتانیاهو: نفوذ ایران در سوریه رو به گسترش است