بازداشت ۱۵ فلسطینی در کرانه باختری و بیت المقدس

Posted by

نتاگون: حمله به ارتش سوریه در دیرالزور خطای انسانی بود

نظامیان رژیم صهیونیستی ۱۵ فلسطینی را بازداشت کردند.

به گزارش مهر، نظامیان رژیم صهیونیستی ۱۵ فلسطینی را با یورش به منازل آنها در کرانه باختری و بیت المقدس بازداشت کردند.

نتاگون: حمله به ارتش سوریه در دیرالزور خطای انسانی بود