امروز؛ اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون دکترای ۹۶

Posted by

نتایج تغییر قانون اساسی برای اردوغان

داوطلبان باید با مراجعه به سایت سازمان سنجش و وارد کردن شماره داوطلبی و مشخصات فردی خود نسبت به مشاهده کارنامه اولیه نتایج اقدام کنند.

نتایج تغییر قانون اساسی برای اردوغان