غذای آبادان تبدیل به برند بین المللی شود

Posted by

نجات
شناور دریایی از غرق شدن در خلیج فارس

آبادان – استاندار خوزستان گفت: باید تلاش کرد که غذای آبادان به یک برند بین المللی تبدیل شود.

نجات
شناور دریایی از غرق شدن در خلیج فارس