ماجرای خوانندگی ستاره پرسپولیس در بوشهر

Posted by

نجات دوقلوی ۱۰ماهه از زیر آوار زلزله مشهد/ عکس

محسن شریفیان می‌گوید با مهدى طارمی، حسین ماهینى و پیمان رجبى براى دیدن یک موسیقى محفلى مهمان بودند و در آخر برنامه او ساز به دست گرفت و بچه‌ها شروع به خواندن کردند.

نجات دوقلوی ۱۰ماهه از زیر آوار زلزله مشهد/ عکس