سومین ایرباس به تهران می آید

Posted by

نحوه برخورد با دیگران در جامعه در کلام امیرالمومنین

در پی امضای توافق نامه خرید یکصد فروند هواپیما توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از شرکت ایرباس، در روز بیست و سوم دی ماه امسال اولین فروند از این سفارشات که یک فروند ایرباس ۳۲۱ بود تحویل ایران ایر شد.

نحوه برخورد با دیگران در جامعه در کلام امیرالمومنین