ابراز همدردی ایران با بازماندگان رانش زمین در کلمبیا و اندونزی

Posted by

نخست‌وزیر کانادا هتک حرمت به قرآن کریم را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن ابراز تأسف از وقوع حادثه رانش زمین در کلمبیا و اندونزی، با بازماندگان این حوادث ابراز همدردی کرد.

نخست‌وزیر کانادا هتک حرمت به قرآن کریم را محکوم کرد