پوتین: انتقاد غرب از نحوه برخورد روسیه با معترضان «مغرضانه» است

Posted by

نرخ بی سوادی دختران ایرانی بیش از پسران

«ولادیمیر پوتین» روز پنج شنبه انتقاد دولتهای غربی از نحوه برخورد مقامات مسکو با تظاهرات کنندگان ضددولتی را اقدامی آغشته به انگیزه سیاسی و با هدف مداخله در امور داخلی روسیه خواند.

نرخ بی سوادی دختران ایرانی بیش از پسران