آیا عراق علیه ایران با سعودی‌ها همدست شده است؟

Posted by

نرخ زعفران در ماه رمضان

آنکه پروژه استقلال کردستان را به طور جدی دنبال می‌کند، آمریکایی‌ها هستند لذا کردها به سمت هم پیمانی با آمریکایی‌ها رفته‌اند تا بتوانند پروژه خود را اجرایی کنند.

نرخ زعفران در ماه رمضان