شکست خانگی نفت و استقلال خوزستان

Posted by

نشانه‌های سندرم داون در کودکان و راه های درمان این بیماری

در نیمه اول ۴ دیدار ابتدایی هفته بیست و پنجم لیگ برتر پیکان و پدیده میزبان‌های برنده بودند و دو تیم میزبان دیگر هم شکست خوردند.

نشانه‌های سندرم داون در کودکان و راه های درمان این بیماری