تیم اقتصادی دولت نه برنامه دارد نه تناسب

Posted by

نشانه های ابتلا به اگزما

یک کارشناس اقتصادی اصلاح‌طلب می‌گوید میان اعضای تیم اقتصادی دولت تناسبی وجود ندارد.

نشانه های ابتلا به اگزما