مسئولیت عواقب تلخ حادثه میرجاوه بر عهده دولت پاکستان است

Posted by

نشانه های بروز آرتروز کمر چیست

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که تمهیدات لازمی باید برای جلوگیری از تکرار اتفاقات رخ داده در میرجاوه اندیشیده شود.

نشانه های بروز آرتروز کمر چیست