احتمال نامزدی”ایوانکا ترامپ” برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴

Posted by

نشست خبری تاج در خصوص مباحث انضباطی و ابلاغی AFC

ایوانکا ترامپ درباره احتمال نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ آمریکا توضیح داد. گفتنی است، “جارد کوشنر”، همسر ایوانکا ترامپ یکی از مشاوران و دستیاران مورد اعتماد دونالد ترامپ است.

نشست خبری تاج در خصوص مباحث انضباطی و ابلاغی AFC